top of page

Joost Spruytte BVBA komt alle putten vlot ruimen en reinigen

Joost Spruytte BVBA voor efficiënte ruimings- en reinigingswerken

Ruimdienst Joost Spruytte BVBA in het West-Vlaamse Langemark (bij Ieper in de Westhoek) is al ruim dertig jaar lang een expert in allerlei verschillende ruimings- en reinigingswerken. Wij werken met ervaren personeel, professioneel materiaal en een modern wagenpark om altijd een vlotte en efficiënte dienstverlening aan te kunnen bieden. Wij staan 24/24 en 7/7 klaar om allerhande putten te ruimen en schoon te maken:

  • Regenwaterputten

  • Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s)

  • WC-putten, beerputten en septische putten

  • Sterfputten en verzinkputten

  • Vergaarputten en zimperputten

  • Pompputten en rioolputten

  • Vetputten en vetafscheiders

  • Carwashputten of -reservoirs (voor carwashslib)

  • Kelders en garages

Spruytte Joost

Onze vlotte en propere ruimings- en reinigingsservice is zowel voor particulieren als voor bedrijven in de hele provincie West-Vlaanderen. U krijgt na ruimen en reinigen het Vlarem II-attest als bewijs van ons werk. De sliblaag die Joost Spruytte BVBA uit de diverse putten ruimt, brengen we naar een officiële verwerkingsinstallatie conform de wettelijke regels

We verzorgen ook een planning met periodieke ruimdiensten op maat voor u om eventuele problemen te voorkomen.

Neem contact met ons op voor onze ruimdienst of uw eigen planning met periodieke ruimwerken door Joost Spruytte BVBA!

Spruytte Joost

Ruimdienst Spruytte voor de reiniging en ruiming van uw putten: regenwaterput, beerput, septische put,...

bottom of page